ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်သည် လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့အားလုံး၏ အကြီးအကဲဆိုသည့် ပြဋ္ဌာန်းချက်ကို ဥပဒေမူကြမ်းတွင်ပယ်ဖျက်

တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် စုစုပေါင်း၂၅ ရာခိုင်နှုန်းကိုလည်း လွှတ်တော်သက်တမ်းအတိုက် အစားထိုးဖို့ ဥပဒေကြမ်းမှာ ပြင်ဆင်ထားပါတယ်