ဆရာတော် အရှင်ဆေကိန္ဒရဲ့ ကျောင်းတိုက်မှာ ကိုဗစ်၁၉ စောင့်ကြည့်သူ ၃၀၀ အတွက် မနက်စာ/ညစာ (၁၄)ရက်ကို လှူဒါန်းသွားမယ့် ခိုင်ခိုင်ကျော် ထမင်းဆိုင်

ခိုင်ခိုင်ကျော်အနေဖြင့်လည်း ဆရာတော်ကြီးထံခွင့်ပြုချက် တောင်းခံ၍ ညီအစ်ကို၊မောင်နှစ်မ(၃၀၀))ဦးအတွက် မတ်လ ၂၃ ရက်မှ ဧပြီလ ၅ ရက်နေ့အထိ မနက်စာ/ညစာ (၁၄)ရက်ကို