ကံဆိုးရှာတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက ရေချိုလင်းပိုင်လေးတွေရဲ့ ဘဝ

တံငါသည် နှင့် လင်းပိုင်နားလည်မှုယူပီး လင်းပိုင်က အမြီးနဲ့ အချက်ပြတယ်။ ရေထဲက ငါးတွေကို တံငါသည်ရှိရာ မောင်းပို့/ခြောက်ပို့ တယ်