ကျောက်တန်းဖြစ်စဉ်တွင် စက်ရုံဘက်မှ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း မရှိ၊ လသာမြို့နယ်တွင် ရောက်နေပြီး တာဝန်ရှိသူများခေါ်ယူသော်လည်း မလာဟု သိရှိရ

စက်မှုဇုန်ကော်မတီကိုပါဆက်သွယ်ပြီးအုပ်ချုပ်ရေး လဝက မြို့နယ်မှူး ကျန်းမာရေး ဌာနစုံတာဝန်ရှိသူတွေ စက်ရုံကတာဝန်ရှိသူကိုခေါ်ပြီးစစ်ဆေးမေးမြန်းပါတယ်