ပေးဆပ်မှု အများဆုံးနဲ့ ရယူမှု အနည်းဆုံး ဂျပန်မီးသတ်

မီးသတ်တပ်သားက အထပ်(၈)ထပ်ရှိတဲ့ အထပ်တိုင်းကို ဓာတ်လှေကားနဲ့ မတက် လှေကားနဲ့ တက်လာ အထပ်တိုင်း အန္တရာယ်ရှိမရှိ စစ်ဆေးပြီး မီးလောင်တာ မဟုတ်ပါ