စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်က လှိုင်သာယာပြည်သူ့ဆေးရုံအတွက် နှာခေါင်းစည်း ၁၀၀၀၀ လှူဒါန်း

စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်က ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးလှိုင်သာယာမှာ COVID-19 ထိန်းချုပ်မှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေမှာ အသုံးပြုဖို့အတွက် မျက်နှာဖုံးနှာခေါင်းစည်း ၁၀၀၀၀ လာလှူ