ရန်ကုန်မြို့တွင် ဆေးရုံ၊ဆေးခန်းများမှ ထွက်ရှိသည့် စွန့်ပစ်ဆေးသွင်းပိုက် ၃တန်ခန့် နေ့စဉ်ပျောက်ဆုံးနေ

နေ့စဉ်ထွက်ရှိသည့် စွန့်ပစ်အမှိုက်တန်ချိန် ထက် ဝက်နီးပါး ပျောက်ဆုံးနေသည့်အကြောင်းအရင်းကို မသိရသော်လည်း ယင်းသို့ ပျောက်ဆုံးနေခြင်းမှာ မကောင်း ကြောင်း