ခုနစ်တန်းကျောင်းသားလေးနာမည်ပေးထားတဲ့ ဇွဲလုံ့လလေ့လာရေးယာဉ်ငယ်ကို အင်္ဂါဂြိုဟ်သို့ နာဆာ လွှတ်မည်

Lake Braddock အထက်တန်းကျောင်းမှ ခုနစ်တန်းကျောင်းသား အဲလက်စ်မတ်သာက ရွေးပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီး၊ သူဒီလို နာမည်ပေးရခြင်းအကြောင်းကို