တက္ကသိုလ်စာမေးပွဲများ ရပ်ဆိုင်းလိုက်ရပြီ

တက္ကသိုလ်စာမေးပွဲ ဆက်လက်ကျင်းပမှု၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ သက်ဆိုင်ရာ တက္ကသိုလ်ပညာရေးအဖွဲ့ကို ဆုံးဖြတ်ခွင့်ပေး ထားကြောင်းနှင့် ဝန်ကြီးရုံးကလည်း တရားဝင်