လွှတ်တော်အတွင်းရှိ တပ်ကိုယ်စားလှယ်များမပါဘဲ လုပ်ဆောင်လို့ရသည့်နေရာ နှစ်နေရာသာရှိဟုဆို

တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ်တွေကလည်း လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တွေပဲ၊ တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်တွေကို မေ့ထားခဲ့လို့ရတာနှစ်နေရာပဲ ရှိတယ်။ နံပါတ်တစ်က လစာပေးစရာမလိုဘူး။