တရုတ်နိုင်ငံမှ ခရီးသွားများကို ဆိုက်ရောက်ဗီဇာ ရပ်ဆိုင်းပြီ

တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံမှ မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်ကြမည့် ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားများအား ဆိုက်ရောက်ဗီဇာ (Visa on Arrival) ထုတ်ပေးခြင်းကို ယာယီရပ်ဆိုင်းထားရန်