တိုက်လေယာဉ်များ အသံထက်မြင့်တဲ့နှုန်းနဲ့ ပျံသန်းရန်ရှိခြင်းကြောင့် ရဟန်း/ရှင်လူများ စိုးရိမ်ထိပ်လန့်မှု မဖြစ်ရန် တပ်မတော် (လေ) အသိပေး

တိုက်ခိုက်ရေးယာဉ်များသည် (၂၀-၁-၂၀၂၀) ရက်နေ့မှ (၂၄-၁-၂၀၂၀) ရက်နေ့အထိ ရာသီဥတု ကောင်းမွန်ချိန်များတွင် Supersonic Flight (အသံထက်မြင့်သောနှုန်းဖြင့်