ထိုင်းတွင် COVID-19 ကူးစက်မှုထိန်းချုပ်ရန် အရေးပေါ်ကာဖျူးအမိန့်ထုတ်ပြန်

စည်းကမ်းချက်ကို မလိုက်နာပါက ၂ နှစ်ထက်မပိုတဲ့ ထောင်ဒဏ် ဒါမှမဟုတ် ဘတ် ၄၀၀၀၀ ထက်မပိုတဲ့ ငွေဒဏ် ဒါမှမဟုတ် ထောင်ဒဏ်ရော ငွေဒဏ်ပါ နှစ်ရပ်လုံး ကျခံရမယ်လို့ ဆို