ထိုင်းမှ ပြန်လာသူများကို စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်းမရှိသဖြင့် ပြွန်တန်ဆာ ဒေသခံများ စိုးရိမ်

သက်ဆိုင်ရာရပ်ကွက် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ရာအိမ်မှူး ဆယ်အိမ်မှူးတွေကို နိုင်ငံခြားမှ ပြန်လာသူတွေရှိပါက ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနနဲ့ မြို့နယ်ကို အမြန်ဆုံးအကြောင်း