ပြီးခဲ့သည့်ရွေးကောက်ပွဲတွင် ကိုယ့်ထက်ပိုလုပ်နိုင်မည် ဆိုသည့်မျှော်လင့်ချက်ဖြင့် လွှဲပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံတော်သမ္မတ(ငြိမ်း) ဦးသိန်းစိန်ပြော

ကိုယ့်တိုင်းပြည်ကောင်းအောင်လုပ်မည့်သူ၊ ကိုယ့်လူမျိုးကောင်းအောင်လုပ်မည့်သူကို လုပ်စေချင်ကြောင်း ပြီးခဲ့သည့်ရွေးကောက်ပွဲတွင် ကိုယ့်ထက်ပိုလုပ်နိုင်မည် ဆိုသည့်