မြောင်းမြတွင် သိန်းပေါင်းတစ်သောင်းကျော် လှူဒါန်းနိုင်ခဲ့တဲ့ ပင်းတယမီးအိမ်ရှင် ဒေါက်တာသန်းမင်းထွဋ်

ဒေါက်တာသန်းမင်းထွဋ်သည် မြောင်းမြမြို့နယ်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည့် ၁၃ လတာ ကာလအတွင်း ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း ၃၆ ခန်း၊ စာသင်ကျောင်း ၄ ကျောင်း၊ အဝီစိတွင်း