နိုင်ငံအတွက်အကျိုးပြုလိုတဲ့ ပြည်ပရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားများအား ဖိတ်ခေါ်

ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကို ပြည်သူပြည်သားများ၏စုပေါင်းအားဖြင့်တည်ဆောက်နေရာ ထိုတည်ဆောက်မှုထဲပါဝင်နိုင်ရန် ဖိတ်ခေါ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ရှင်းပြသည်။