ဗစ်တိုးရီးယား အမှု တာဝန်မကျေပွန်သူများကို အရေးယူရန် သမ္မတ ညွှန်ကြားပြီ

ညွှန်ကြား ထားသည့်အတွက် သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ အနေဖြင့် သမ္မတ၏ လမ်းညွှန်ချက် အတိုင်း ဆက်လက် ဆောင်ရွက်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်