မုံရွာတွင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရုပ်ပုံပါ ငွေစက္ကူ ၁၀၀၀ ကျပ်တန်များ စတင်လှဲလှယ်ပေးနေ

၁ ကျပ်တန်၊ ၅ ကျပ်တန်၊ ၁၀ တန်၊ ၁၅ ကျပ်တန်၊ ၂၅ ကျပ်တန်၊ ၃၅ ကျပ်တန်၊ ၇၅ ကျပ်တန်၊ ၁၀၀ ကျပ်တန်တွေမှာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပုံကို စစ်ဝတ်စုံ၊ မြန်မာ့ဝတ်စုံနဲ့ ထုတ်