မကွေးတိုင်းအတွင်း ခွင့်ပြုချက်မဲ့ အဆောက်အအုံများ အရေးယူမည်ဟု ဝန်ကြီးချုပ်ပြော

တိုင်းအတွင်း မြေလွတ် မြေလပ် မြေရိုင်းတွေကိုလည်း စိုက်ပျိုးခွင့်လျှောက်ထားပြီး တကယ်မစိုက်ပျိုးဘဲ ဝိုင်းခတ်အဆောက်အအုံ ဆောက်လုပ်နေကြောင်း