မြန်မာပြည်မှာ မယားငယ် အပျိုကို ထောင်ချလို့ရတဲ့ အာမခံလုံးဝမရတဲ့ ဥပဒေ

မယားငယ်ကို တရားပြန်စွဲနိုင်တဲ့ မည်သည့် မယားကြီးမဆို မယားငယ်ရဲ့ နိုင်လွတ် ဥပဒေ ပုဒ်မ ( ၁၀ ) နဲ့ ကန်းတက် တရားစွဲဆိုခံရဖို့ မရှိနိုင်တော့ပါ