ယာဉ်ထိန်းရဲတစ်ဦးကို အမျိုးသမီး ၂ ဦးက ဆဲဆိုကြိမ်းမောင်းနေသည့် ဗီဒီယို

ယာဉ်မောင်းထိုင်ခုံမှ ခါးပတ် ပတ်လျက်သား အမျိုးသမီးက သူမ၏ ဆံပင်ကို စောင့် ဆွဲသည်ဟုဆိုကာ ယာဉ်ထိန်းရဲများကိုဆဲဆိုနေသည် ကိုလည်း တွေ့ရသည်