ရွှေ နှစ်ပိဿာကျော်ရှိ ဗုဒ္ဓ၏ ၁၀၈ ကွက် စက်လက္ခဏာကို အစိုးရဘဏ်တွင် အပ်နှံ

ဦးစိန်ဝင်းက “စက်လက္ခဏာကို ၁၉၇၆ ခုနှစ်က တမ္ပဝတီ ဦးဝင်းမောင်က ပုံစံထုတ်ပြီး စစ်ကိုင်းမြို့မှ ပန်းထိမ်ပညာရှင် ဦးတင်မောင်က ထုလုပ်ခဲ့တာပါ” လို့ ဆိုပါတယ်။