လက်ချောင်းကိုအသုံးပြုပြီး လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိကပါးရိကပါးလုပ်ခဲတဲ့ GYM ပိုင်ရှင်ကို ထောင်ခုနှစ်နှစ် နဲ့ကြိမ်ဒဏ် ချမှတ်

တရားလိုအမျိုးသမီးနဲ့ အခြား အမျိုးသမီးသုံးယောက်ကို အခမဲ့ သင်တန်းတစ်ခု မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပြီး သူမနဲ့နှစ်ယောက်တည်း အခြားသော သင်တန်းကြေးတွေဆေးနွေးနေစဉ်ကျူးလွန်ခဲ့