ကိုရီးယားနိုင်ငံမှ EDCF ချေးငွေဖြင့်ဝယ်ယူထားသည့် လေအေးပေးစက်ပါ လေအိတ်အထက်တန်းတွဲ ၁၀ တွဲ ရောက်ရှိ

ကိုရီးယားနိုင်ငံမှ ပထမအသုတ် ရောက်ရှိလာသော လေအေးပေးစက်ပါ လေအိတ်အထက်တန်းတွဲ (၁၀) တွဲနှင့် စားသောက်တွဲ(၁)တွဲ၊ ဘရိတ်တွဲ (၁)တွဲတို့အား ချိတ်ဆက်ပြီး