ဝန်ထမ်းတွေ ကားပါမစ်ရဖို့လိုအပ်တဲ့သတ်မှတ်ချက်များထွက်ပေါ်လာ

ရန်ကုန်တွင်အမှန်တကယ်သန်းခေါင်စာရင်းဝင် ထားတဲ့ သတ်မှတ်ချက်ပြည့်မှီတဲ့ ဝန်ထမ်းတွေကိုသာ ရန်ကုန်လိုင်စင် ချပေးမယ်လို့ သိရပါတယ်