သီးသန့်စောင့်ကြည့်မှုကို ရှောင်လွှဲခြင်းသည် နိုင်ငံနှင့်နိုင်ငံသားများအပေါ် သစ္စာဖောက်ရာရောက်

သတ်မှတ်စည်းကမ်းကို မလိုက်နာတဲ့သူတွေကို ဥပဒေအရ ထောင်ဒဏ်ခြောက်လ (သို့မဟုတ်) ဒဏ်ငွေငါးသောင်း (သို့မဟုတ်) ထောင်ဒဏ်ရော၊ ငွေဒဏ်ပါ ချမှတ်နိုင်ပါတယ်