အထက (၁) အင်းစိန်ရဲ့ Grate 6(F)အတန်းမှူးမှ ကျွန်မသား လင်းရောင်ရှိန်ကို ပါးရိုက်ခြင်း

ဘေးကတစ်ယောက်ကကြားပြီး ဆရာမကို သွားတိုင်တာ ဆရာမက ကျွန်မသားရဲ့ ​ပါးနှစ်ဖက်ကို ဘယ်ပြန်ညာပြန် ဆယ်ချက်လောက်ရိုက်လိုက်တယ်ပြောပါတယ်။