မြန်မာနိုင်ငံရှိ အထည်ချုပ်စက်ရုံ(၁၁)ရုံအတွက် အရေးပေါ်လိုအပ်လျှက်ရှိသော ကုန်ကြမ်းပစ္စည်း ၁၅တန် တရုတ်နိုင်ငံမှ လေကြာင်းဖြင့် ရောက်ရှိ

မြန်မာနိုင်ငံရှိ အထည်ချုပ်စက်ရုံ(၁၁)ရုံအတွက် အရေးပေါ်လိုအပ်လျှက်ရှိသော ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများ(စုစုပေါင်း ၁၅တန်)ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်