အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန် (ခွေး၊ကြောင်) မွေးမြူရာတွင် မှတ်ပုံတင်မရှိပါက ငွေဒဏ်ကျပ်(၁)သိန်းမှ ကျပ်ငါးသိန်းအထိ ချမှတ်နိုင်

ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှား စီရင်ခြင်းခံရလျှင် ထိုသူကို ပထမအကြိမ်ကျူးလွန်ခြင်းအတွက် ငွေဒဏ်ကျပ်(၁)သိန်းမှ ကျပ်ငါးသိန်းအထိ ချမှတ်ရမည်