“ကြိုက်တဲ့အချိန် ကြိုက်တဲနေရာ ရွေး” လို့ အောင်လကို စိန်ခေါ်လိုက်တဲ့ နယ်သာလန်ဖိုက်တာ

အောင်လေ ရေ မင်းအဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား။ မင်းကြိုက်တဲ့နေရာ၊ ကြိုက်တဲ့အချိန်၊ကြိုက်တဲ့နေ့ကိုသာ ရွေးကွာ။ မင်းက ဒီလို ရွေး ဖို့အတွက် ထိုက်တန်ပါတယ်။