၂၀၂၀အကုန်မှာ Samsung Company က LCD ထုတ်လုပ်မှုရပ်ဆိုင်းတော့မည်

တောင်ကိုရီးယား ဖုန်းScreen ထုတ်လုပ်ရေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Samsung Display ဟာ သူတို့ရဲ့ ထုတ်ကုန် LCD ( Liquid Crystal Display) ထုတ်လုပ်မှုကို ၂၀၂၀ အကုန်မှာ