အီတလီတွင်၂၄နာရီအတွင်း ၇၉၃ ဦး သေဆုံးပြန်၊ စုစုပေါင်း ၄,၈၂၅ ရှိလာ၊ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း၏ ၃၈.၃% ရှိ

အီတလီမြောက်ပိုင်း လွန်ဘာဒီဒေသတွင် သေဆုံးသူ အရေအတွက် ၃၀၀၀ ကျော်သွားပြီဖြစ်ပြီး အဆိုပါ ပမာဏမှာ နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းလုံးမှ သေဆုံးသူများအားလုံး ၏ ၃ ပုံ,ပုံ ၂ ပုံ ရှိ