မိတ္ထီလာမြို့တွင် နယ်မြေ တာဝန်ခံမှ ဖုန်းဆက်အကူအညီတောင်း သဖြင့် COVID19 သံသယရှိလူနာအား သွားရောက်ခေါ်ဆောင်

အကူအညီတောင်းခံလာသဖြင့်
22.3.2020ရက်နေ့ ည(11:00)အချိန်
မိတ္ထီလာမြို့ ရန်မျိုးအောင်ရပ်ကွက်မှ
COVID19 သံသယရှိလူနာအား