မြို့တော်အတွက် အဆိုးထဲက အကောင်းပါဆိုတဲ့ မန္တလေး မြို့တော်ဝန် ဒေါက်တာရဲလွင်

ဝင်ရောက်စစ်ဆေးရာမှာ ပထမထပ်Skywalk တစ်ထပ်သာ အဓိကလောင်ကျွမ်းပျက်စီးပြီး ကျန်အထပ်များထိခိုက်ပျက်စီးမှု နည်းပါးကြောင်းတွေ့ရပါတယ်